Od 1927 r. malarski świata Makowskiego zdominowały dzieci, odrealnione w swym ludzkim kształcie, obdarzone kształtem drewnianej kukiełki, przez które artysta wyrażał swoją dziecięcą uczuciowość.