Denar Bolesława Chrobrego PRINCES POLONIE to jedna z najciekawszych i jednocześnie najbardziej znanych polskich monet.  Jej wizerunek znajduje się na banknocie dwudziestozłotowym. Na awersie umieszczono wizerunek ptaka widoczny z boku, spoglądającego w prawo, a w otoku napis PRINCES POLONIE. Na rewersie widnieje krzyż z czterema punktami między ramionami oraz powtórzony napis PRINCES POLONIE.

 

Żaden polski numizmat nie był przedmiotem tak ożywionej dyskusji historyków jak ten denar. Spory dotyczyły między innymi wyobrażonego ptaka. Obecnie uważa się, że jest to paw − symbol o charakterze sakralnym oznaczający Chrystusa. Nie można jednak wykluczyć, że paw symbolizuje tu męczeństwo świętego Wojciecha. Na rewersie monety przedstawiono krzyż; pomiędzy jego ramionami znajdują się małe okrągłe tarcze.  Krzyż to symbol Chrystusa i religii chrześcijańskiej; oznacza opiekę Boga nad państwem oraz jego władcą, Bolesławem Chrobrym. Powtórzony na obu stronach monety napis PRINCES POLONIE (popełniono w nim błąd – prawidłowa forma to princes Poloniae)  jest pierwszym w dziejach zapisem nazwy naszego kraju, wcześniejszym niż źródła pisane. Wybicie monety łączone jest ze zjazdem w Gnieźnie w 1000 r. i wizytą cesarza Ottona III, którego prymat − zarówno polityczny, jak i kościelny − uznawał Bolesław Chrobry. Cesarz przekazał wówczas polskiemu władcy włócznię świętego Maurycego oraz diadem, co przez niektórych historyków odczytywane jest jako zgoda na koronację. Za tym, że denar miał związek ze zjazdem gnieźnieńskim, przemawia również zaprzestanie jego produkcji w latach 1003–1004. Możliwe więc, że denar ten był monetą okolicznościową, wybitą z okazji wizyty w młodym państwie najpotężniejszego władcy ówczesnej Europy, cesarza Ottona III.

 

Awers i rewers monety: