Ikony to obrazy religijne malowane (pisane) na deskach, powstałe w kręgu kultury wschodniochrześcijańskiej. Przedstawiają najczęściej Chrystusa, Matkę Bożą, postaci świętych lub sceny biblijne, według ściśle określonego kanonu. W ikonografii istnieją różne ujęcia osoby Chrystusa. Opisywana ikona przedstawia Pantokratora, czyli Wszechwładcę, który siedzi na tronie z prawą dłonią wyciągniętą do przodu w geście błogosławieństwa oraz otwartą ewangelią w drugiej ręce. Obraz ten wykonany jest w technice tempery, w której stosuje się najstarszy rodzaj farb emulsyjnych, wyrabianych poprzez łączenie barwników za pomocą żółtka jaj, żywicy lub oleju.