Duński artysta w swojej twórczości zajmuje się tematyką tożsamości narodowej, imigracji, rasizmu, asymilacji, ale też relacji pomiędzy językiem a polityką. Jego projekty powstają w kontekście miejsca, są wynikiem badań nad specyfiką danego miasta czy dzielnicy. Tym razem artysta stworzył masywną instalację rzeźbiarską z cegieł i cementu: napis BRÓDNO wznoszący się na parkowym pagórku. Jak mówi Jens Haaning: „Dla mnie ważny jest fakt, że rzeźba na Bródnie wyprodukowana jest z cegieł. Leży to w mojej, być może naiwnej, socjaldemokratycznej optyce, przez którą postrzegam Polskę w odniesieniu do celebracji kolektywnej pracy i wysiłku, które stoją u podstaw powstania »raju« na Bródnie”.