Rzeźba to wielka kula złożona z metalowych elementów. Ustawiona została na betonowym, sześciennym postumencie, w przeszłości prezentowana była na placu Defilad w Warszawie, przed Pałacem Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej.

Artysta deklaruje, że praca ta „nic nie znaczy”, gdyż znaczenia nie można niczemu narzucić. Można je jedynie wypracować w długim procesie negocjacji, tak jak zgodnie z teorią francuskiego filozofa Henriego Lefebvre’a, tworzy się i kształtuje przestrzeń społeczną.

Ryan Gander jest angielskim artystą konceptualnym, wykorzystującym różne formy i media jak książka dla dzieci, opowieść, typografia czy wykład-performance. Często sięga po tematy dotyczące miasta, jego struktury i przestrzeni. W 2010 artysta stworzył swą pierwszą rzeźbę w przestrzeni publicznej dla Central Parku w Nowym Jorku. Praca o nazwie „The Happy Prince” została uznana za jedną z najważniejszych realizacji publicznych ostatnich lat.