Praca Olafa Brzeskiego pod tytułem “Blask” powstała w 2012 roku. To szeroka na 90 centymetrów i wysoka na 53 centymetry kompozycja ze stali. Obiekt znajduje się w kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie.
Rzeźba Olafa Brzeskiego to utrwalenie trudno uchwytnego, zmiennego w swej formie zjawiska fizycznego, jakim jest blask słoneczny. Ciężkie, zardzewiałe, metalowe pręty użyte w dziele kontrastują z uniwersalnym wyobrażeniem o niematerialnym, chwilowym refleksie światła. Jedynie ażurowa kompozycja obiektu nadaje mu wrażenia lekkości.

“Blask” jest jedną z prac, w której artysta podejmuje rozważania na temat materialności świata rzeczywistego oraz iluzjonistycznych i realistycznych właściwościach sztuki tradycyjnej – głównie rzeźby. Nietypowość użytego medium do wybranego tematu wprowadza element zaskoczenia w odbiorze dzieła.

Do wielu swych dzieł, również “Blasku”, Brzeski tworzył szkice wykonane ołówkiem na kartce, odwołując się tym samym do praktyki klasycznego studium postaci i podkreślając nieprzypadkowy, przemyślany dobór tematu. O swoim disegno artysta mówi, że to “próba przedstawienia, pokazania jakimi pokrętnymi i odległymi ścieżkami meandruje nasza podświadomość.”


Olaf Brzeski (ur. 1975 we Wrocławiu) jest rzeźbiarzem, autorem instalacji i filmów.  Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a następnie na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu. Wielokrotnie wystawiał w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje we Wrocławiu i Berlinie.