Latem 2010 roku Katarzyna Przezwańska wykonała kilkanaście interwencji malarskich w Parku Bródnowskim, korzystając z naturalnych fenomenów tego miejsca. Abstrakcyjne malarstwo Przezwańskiej pojawia się w relacji do pęknięć w chodnikach, ścieżek z betonowych płyt, ubytków w asfalcie oraz zastanej infrastruktury parkowej: donic, zbiorników wodnych, ławek. Artystka zwróciła uwagę na zużycie materiałów budowlanych i wykorzystała znalezione obiekty o właściwościach rzeźbiarskich. Powstające pod gołym niebem obrazy, podkreślają egzotykę parku w centrum blokowiska. Kolory użyte przez artystkę zapożyczone zostały najczęściej z fasad okolicznych bloków mieszkalnych, pojawiają się też jaskrawe róże i błękity.