Marian Musiał był polskim fotografem. Przez ponad pięćdziesiąt lat prowadził zakład fotograficzny w Suchedniowie, niewielkim mieście w województwie świętokrzyskim. Przez ten czas uwiecznił kilka pokoleń mieszkańców, poczynając od licznych portretów dzieci, aż po fotografię dokumentującą pogrzeby. Wśród zdjęć przedstawiających życie miasteczka ważne miejsce zajmują także fotografie krajobrazowe, które były pasją Mariana Musiała.