Praca Stanisława Dróżdża ma wymiary 80 centymetrów na 80 centymetrów i przedstawia krzyż złożony z dwóch słów. Obraz znajduje się w kolekcji Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie i jest udostępniony na wolnej licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Stanisław Dróżdż
Urodzony w 1939 roku w Sławkowie, zmarł w 2009 roku we Wrocławiu.
Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej, poświęcił się jej całkowicie od 1967 roku. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował w latach 1959-1964. Kluczem do działań artysty jest stworzony przez niego termin „pojęciokształty”. Badał słowa, poszukiwał najczystszych form, skupiał się na plastycznym przedstawieniu wyrazu tak, by jak najsilniej oddziałał on na wizualną wyobraźnię. Tworzył zarówno prace dwuwymiarowe (czarne litery i znaki na białym płótnie, później na pleksi), jak i duże instalacje. Wśród tych ostatnich najbardziej znaną jest praca Między, pokazana po raz pierwszy w Galerii Foksal w 1977 roku. W 2003 roku reprezentował Polskę na 50. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji, przedstawiając instalację Alea iacta est / Kości zostały rzucone. Z jednej strony dzieła Drożdża są bardzo chłodne, matematyczne i minimalistyczne, z drugiej towarzyszy im głęboka refleksja natury egzystencjalnej.