Praca Edwarda Dwurnika jest malarskim kolażem. Ma wymiary 120 centymetrów wysokości na 280 centymetrów szerokości. W jej środkowej części znajduje się obraz Bartka Materki. Edward Dwurnik kupił pracę i nakleił na większy blejtram, a następnie domalował dalszą część. Praca Materki była inspiratorem, który zdeterminował resztę kompozycji. Chociaż Edward Dwurnik naruszył autonomię obrazu, poddał się jednak jego dominującemu wpływowi.

Edward Dwurnik (ur. 1943)

Malarstwo, rysunek, grafika. Bardzo duży wpływ na kształtowanie się jego języka wypowiedzi artystycznej miała twórczość Nikifora. W drugiej połowie lat 60. rozpoczął pracę nad najliczniejszym i najstarszym cyklem Podróże autostopem. Obrazy wchodzące w jego skład są współczesnymi wedutami miast, ujętymi z lotu ptaka, o charakterystycznej rysunkowej formie. Obok „portretów” miast Dwurnik tworzy także wizerunki prowincjonalnych typów ludzkich zakorzenionych w codziennej rzeczywistości. W jego twórczości pojawiają się prace o wymowie politycznej, odwołujące się do konkretnych wydarzeń historycznych z okresu komunizmu.

Autor: Dział Zbiorów MOCAK-u