Praca Angeliki Markul pod tytułem “A l’intérieur de la Nuit” (fr. W środku nocy) to instalacja  wykonana z folii, wosku, szkła i metalu. Jest zaprojektowana jako częściowo obiekt wmontowany w ścianę ekspozycyjną. Zajmuje przestrzeń o wysokości 120 centymetrów i szerokości 140 centymetrów. Praca została przygotowana jako część environmentalnej ekspozycji prezentowanej w ramach wystawy “W środku nocy” w 2012 roku, której zadaniem była ponowna interpretacja przestrzeni wystawowej Galerii Labirynt.
Prace Angeliki Markul mają często tajemniczy, niepokojący charakter. Artystka przetwarza widzialne elementy świata, nadając im nowe formy, przez co zaciera granicę pomiędzy naturą a wyobraźnią. Dzieła często są tworzone z myślą o konkretnej przestrzeni wystawienniczej.

Instalacja “A l’intérieur de la Nuit” została przygotowana jako część ekspozycji prezentowanej w ramach wystawy “W środku nocy” w 2012 roku w Galerii Labirynt w Lublinie. Składa się z elementów, takich jak: umocowane do ściany metalowe pręty, gładka tafla czarnego szkła i fragmenty folii pokrytej woskiem. Powstała kompozycja jedynie sugeruje, a nie przedstawia konkretne wycinki z rzeczywistości. Podobnie jak pod osłoną nocy, zgodnie z wydźwiękiem tytułu pracy, czyli z francuskiego: “W środku nocy”, przedmioty mają zatarte, niewyraźne kształty. Ten fakt artystka podkreśla poprzez użycie wyłącznie czarnej barwy. Pręty przy ścianie mogą nasuwać na myśl niekompletną drabinkę do basenu, a szklany prostokąt jego dno ukazane od góry. Kształt wykonany z folii przypomina nieco profil twarzy, nieproporcjonalnie duży w stosunku do pozostałych elementów.

Artystka wprowadza widza w dyskomfort, ale też wzbudza w nim ciekawość i prowokuje go własnej interpretacji zestawionych elementów. Można powiedzieć, że tuż obok stosowanych w jej sztuce mediów – wideo, instalacji czy obiektów – niezbędnym elementem staje się niczym nieskrępowana wyobraźnia odbiorcy.

Angelika Markul (ur. 1977 w Szczecinie) polska artystka tworząca instalacje i wideo-inastalacje. Od 1997 roku mieszka i pracuje w Paryżu. Studiowała w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w  Paryżu, gdzie uzyskała dyplom w pracowni Christiana Boltanskiego. W 2016 roku została laureatką The Caol Prize.