Obiekt “2A” to czarno-biała fotografia o wymiarach 70 centymetrów wysokości na 100 centymetrów szerokości. Zdjęcie powstało w 1986 roku, w ramach działań Mikołaja Smoczyńskiego z serii “The Secret Performance” (ang. “Sekretny perfomans”). Fotografia znajduje się w kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie.
Czarno-biała fotografia Mikołaja Smoczyńskiego to dokumentacja performansu. Oznacza to, że ważne jest nie tylko, co unaocznione na zdjęciu, ale również niezarejestrowany proces przeprowadzonych działań, mający wpływ na ostateczną kompozycję odbitki.

Przedstawione na fotografii puste pomieszczenia to pracownia, którą artysta zaaranżował w opuszczonym budynku. Podłoga sali metaforycznie stała się płótnem, kiedy Smoczyński w warstwie kurzu wykonywał ruchy za pomocą dłoni i stóp, tworząc ledwo dostrzegalne kształty. Zestawione z zastanymi przez artystę w opuszczonym budynku śladami, tworzą narrację o pamięci miejsca, pojęciu czasu oraz tego, co obecne i nieobecne, ale wciąż widzialne.

Fotografia “2A” z cyklu “The Secret Performance” zyskuje charakter malarski i kreacyjny, nie tylko ze względu na przeprowadzone w pomieszczeniu działanie, ale również poprzez użycie środków wyrazu przynależnych malarstwu. Sposób budowania kompozycji i gra świateł przywodzą na myśl klasyczne malarstwo abstrakcyjne.

Fotografie, mimo, że klasyczne w swej przedmiotowości, nawiązują do innych środków wypowiedzi artystycznych, jakimi są: malarstwo, performans i enviroment, a tym samym zyskują charakter intermedialny.

Mikołaj Smoczyński (ur. 1955 w  Łodzi; zm. 2009 w Lublin) w latach 1974-1975 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi, w latach 1975-1979 – naUniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w latach 1984-1985 – w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawiał malarstwo, fotografię, instalację, tworzył obiekty artystyczne, environment i rysunek. W latach 1980-2008 zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 400 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego twórczość  wyrosła z minimalartu. Była bliska sztuce konceptualnej. Smoczyński rozważał zagadnienia stanów obecności, nieobecności, pamięci, czasu, przypominania, trwania i zmiany zastosowań.