W czasach Chopina pomieszczenie  podzielone było poprzecznie na dwie izby. Obie wskazywano jako miejsce urodzenia kompozytora. Oprócz wskazanej przez kompozytora i rodziny daty 1 marca 1810 roku podawana jest, za dokumentami spisanymi w kościele w Brochowie, gdzie ochrzczono kompozytora, data 22 lutego 1810 roku. Dyskutowana jest również data roczna – niektórzy pierwsi biografowie i bliski krąg przyjaciół podawali rok 1809.