Główna treść portalu

Instytucja: Państwowe Muzeum na Majdanku

Lublin

Państwowe Muzeum na Majdanku jest najstarszą na świecie instytucją związaną z II wojną światową. Zostało utworzone jesienią 1944 r. na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, potocznie nazywanego Majdankiem. W ciągu trzech lat funkcjonowania (1941 r. ­- 1944 r.) przez obóz przeszło ok. 150 tysięcy więźniów różnych narodowości, przede wszystkim Żydów, Polaków i Białorusinów. W wyniku masowych rozstrzeliwań, egzekucji w komorach gazowych oraz z powodu tragicznych warunków bytowych życie straciło tu około 78 tysięcy osób.

Na terenie Muzeum obejmującym 90 ha znajduje się ok. 70 obiektów historycznych. Wśród nich, szczególne znaczenie mają miejsca bezpośrednio związane z masową eksterminacją ludności: komory gazowe, krematorium, oraz rowy egzekucyjne, w których rozstrzelano około 18 000 Żydów. Zachowane zostało również jedno z pięciu pól więźniarskich oraz cześć zabudowań administracyjnych i gospodarczych. W baraku nr 62 zlokalizowana jest multimedialna wystawa „Więźniowie Majdanka”, natomiast w innych budynkach poobozowych znajdują się ekspozycje poświęcone m.in. historii obozu i warunkom egzystencji więźniów.  Od 1969 roku nad krajobrazem byłego obozu dominuje Mauzoleum oraz Pomnik – Brama, które wraz z Drogą Hołdu i  Pamięci tworzą upamiętniający ofiary obozu Pomnik Walki i Męczeństwa.

Dla ułatwienia zwiedzania przez teren Muzeum prowadzi, oznakowana tablicami informacyjnymi, ścieżka historyczna „KONZENTRATIONSLAGER LUBLIN 1941 – 1944”, która opisuje historie poszczególnych miejsc byłego obozu.

Od 2004 r. oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – były niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943), a od 2012 r. – Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze – były niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

Dostępność

 

Teren Państwowego Muzeum na Majdanku to rozległy obszar ok 90 hektarów, na którym znajdują się zachowane historyczne baraki poobozowe. Miejscem do którego udajemy się rozpoczynając zwiedzanie jest Centrum Obsługi Zwiedzających znajdujące się tuż przy wejściu do Muzeum. Budynek ten jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach. W budynku tym prowadzone są zajęcia edukacyjne, które następnie kontynuowane są na obszarze historycznym Muzeum. W zachowanych barakach poobozowych napotykamy szereg barier komunikacyjnych, dlatego aby je zwiedzać konieczna jest pomoc osoby asystującej.

Parking

Na terenie muzeum znajdują się trzy wyznaczone parkingi dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się także przy wejściu do budynku biurowego, w którym znajdują się m.in. archiwum i biblioteka.

Toalety

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w budynku Centrum Obsługi Zwiedzających przy wejściu do muzeum, w baraku wystawowym nr 62 oraz w pobliżu parkingu przy Mauzoleum.

Strona internetowa

https://www.majdanek.eu/

Dojazd

Kontakt

Łukasz Myszala, tel.: 81 710 28 60, l.myszala@majdanek.eu