Główna treść portalu

Instytucja: Muzeum Wojska w Białymstoku

Białystok

Muzeum Wojska w Białymstoku to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Miasto Białystok. Od roku 1968 muzeum gromadzi i udostępniania dobra dziedzictwa kulturowego w zakresie historii wojskowości miasta i regionu oraz prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjną dostosowaną do potrzeb odbiorców.

W muzeum można obejrzeć trzy wystawy stałe:

„Między dwiema wojnami 1914-1939” to części ekspozycji, przedstawiająca chronologicznie najstarszy okres poruszany na wystawie stałej. Ekspozycja opowiada o ważnych dla miasta i regionu wydarzeniach związanych z przebiegiem I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz okresem międzywojennym.

Zadaniem wystawy „Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców w latach 1939-1956” nie jest opisanie całych dziejów II wojny światowej, lecz wybranych aspektów związanych z szeroko rozumianym regionem Podlasia oraz ludźmi z niego się wywodzącymi. Składają się na nią naturalnej wielkości dioramy, wielkoformatowe zdjęcia oraz kioski multimedialne. W licznych gablotach znajdują się eksponaty – od uzbrojenia, przez umundurowanie po rzeczy osobiste żołnierzy. Wystawa podzielona jest na sześć dioram, przedstawiających w dynamiczny sposób jednostki różnych armii, biorących udział w II wojnie światowej.

Wystawa Wojsko Polskie 1956-2010 ukazuje ewolucję umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego w II poł. XX w. Nie pominięto kwestii udziału Wojska Polskiego w misjach bojowych NATO oraz misjach pokojowych ONZ, które w znaczący sposób wpłynęły na zmianę wyposażenia polskich żołnierzy w ciągu ostatnich kilku lat.

Zapraszamy również do odwiedzenia ekspozycji czasowych oraz Sali Rycerskiej, na której prezentowane są najstarsze zabytki z muzealnej kolekcji.

Dostępność

Wejście – od ul. Kilińskiego bezpośrednio z poziomu chodnika, drzwi podwójne, dwuskrzydłowe, próg ok 5 cm, przed wejściem dzwonek dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Kasa i szatnia – na parterze, brak przeszkód architektonicznych.

Toaleta – zlokalizowana na parterze, do której prowadzą dwa stopnie.

Wystawa czasowa – zlokalizowana na parterze, do której prowadzą dwa stopnie, drzwi jednoskrzydłowe, próg ok 5 cm.

Sala Rycerska – zlokalizowana na parterze, drzwi dwuskrzydłowe, próg ok. 5 cm.

Wystawy stałe – zlokalizowane na piętrze, brak windy.

Zajęcia edukacyjne – dostosowane do potrzeb grup specjalnych i integracyjnych (po wcześniejszym umówieniu wizyty).

Audiodeskrypcja do wystaw – dostępna w punkcie kasowym muzeum.

Wydruki 3d wybranych eksponatów oraz repliki – udostępniane po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Strona internetowa

https://www.mwb.com.pl/

Dojazd

Kontakt

Ewelina Sarosiek
Specjalista ds. edukacji
e-mail: esarosiek@mwb.com.pl
tel. 85 741-64-49 w.13