Główna treść portalu

Instytucja: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Warszawa

Muzeum to ludzie: artyści, zespół oraz publiczność. Pragniemy być użyteczni, traktujemy sztukę jako narzędzie komunikacji, poznawania i rozumienia świata. Dzieło sztuki w Muzeum nie służy wyłącznie kontemplacji, używamy go, ucząc się społecznej odpowiedzialności, dialogu, krytycznego myślenia i wpływania na rzeczywistość, w której żyjemy. Językiem zaangażowania Muzeum we współczesność są wystawy, publikacje, programy edukacyjne i badawcze. Budowana przez nas kolekcja sztuki współczesnej jest zapisem dynamicznych zjawisk i procesów, zachodzących lokalnie i globalnie. Tworzymy przestrzeń spotkań, wzajemnej inspiracji i refleksji, wychodząc poza obszar sztuki, lecz zawsze znajdujących w niej swoje źródło. Muzeum związane jest z Warszawą, jej historią i mieszkańcami, a jednocześnie aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym w Polsce i na świecie.

Dostępność

Muzeum (Muzeum nad Wisłą i Muzeum na Pańskiej) jest dostępne dla osób na wózkach.

Strona internetowa

https://www.artmuseum.pl/

Dojazd

Kontakt

 

Marta Przasnek,
muzeumdostepne@artmuseum.pl tel. 577 006 290