Główna treść portalu

Instytucja: Muzeum Śląskie

Katowice

Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i artystycznego, Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy.

ZACHWYCI WAS DZIEDZICTWO ŚLĄSKA

Inspiruje nas dziedzictwo Śląska: jego intelektualny i artystyczny dorobek oraz bogata tradycja wielokulturowości. Usytuowanie muzeum na terenie związanym niegdyś z górnictwem przypomina nam także o znaczącej w regionie roli przemysłu. Byłą kopalnię węgla zamieniliśmy w unikatową kopalnię kultury, udostępniając bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią terenu. W głębi ziemi otwarliśmy Galerię sztuki polskiej 1800-1945, Galerię sztuki polskiej po 1945, Galerię śląskiej sztuki sakralnej oraz Galerię plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Wyjątkową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej prezentuje Centrum Scenografii Polskiej na wystawie „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”.

NIE TYLKO WYSTAWY

Pod ziemią ulokowaliśmy także sale edukacyjne, bibliotekę z czytelnią, audytorium na ponad 320 miejsc, kącik edukacyjny dla dzieci oraz przeznaczoną na wystawy czasowe wyjątkową przestrzeń o wysokości 12,5 m.

Po eksplorowaniu bogactwa głębi Muzeum Śląskiego zachęcamy do spojrzenia na Katowice z innej perspektywy – z tarasu wieży widokowej o wysokości 40 metrów. Z dawnego szybu wyciągowego „Warszawa II” można podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę miasta.

Po intensywnym zwiedzaniu zapraszamy do jednego z trzech punktów gastronomicznych, znajdujących się na terenie muzeum.

DLA POSZUKUJĄCYCH WYJĄTKOWEGO MIEJSCA

Siedziba Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w katowickiej Strefie Kultury wraz z otaczającym go parkiem stanowi doskonałą przestrzeń do debat o regionie, działań edukacyjnych, ale również pokazów filmowych, festiwali muzycznych, turniejów sportowych czy rodzinnych spacerów. Oddajemy w ręce mieszkańców współczesną agorę, gdzie możliwe jest każde spotkanie.

W dawnym Hotelu Grand przy al. W. Korfantego 3, gdzie swoje pracownie posiadają działy Archeologii, Etnologii czy Historii, prezentujemy ważne wystawy czasowe.

NAPRAWDĘ WARTO!

Wnikliwie obserwujemy otaczającą rzeczywistość, jesteśmy wrażliwi na potrzeby mieszkańców regionu i wyzwania współczesności, kreując wydarzenia mające realny wpływ na rozwój miasta i regionu.

Zrodzone z potrzeby mieszkańców i odważnych decyzji Muzeum Śląskie stało się najważniejszym ośrodkiem kultury w regionie, niezwykle istotnym miejscem życia społecznego na Śląsku oraz znaczącym głosem na mapie kulturalnej Polski.

Dostępność

Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych odbiorców, stale pracujemy nad udostępnianiem oferty muzealnej dla osób z alternatywną motoryką i sensoryką oraz osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne przeznaczone dla grup o specjalnych potrzebach oraz projekty integracyjne.

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych, tworząc ścieżkę edukacyjną „Sztuka przez dotyk”, a w roku 2015 Muzeum otrzymało certyfikat „Miejsca przyjaznego osobie z autyzmem” Fundacji Prodeste.

Muzeum w Strefie Kultury przy ul. Dobrowolskiego 1 jest przestrzenią dostępną pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dedykowane ścieżki zwiedzania ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Przestrzeń

 • W budynku nie ma progów, drzwi wejściowe oraz ciągi komunikacyjne są szerokie, toalety i szatnie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Komunikację wewnątrz budynku ułatwiają windy, rampy i ruchome schody, ponadto w korytarzach i salach ekspozycyjnych umieszczone są siedziska.
 • Samodzielne poruszanie się osobom niewidomym ułatwiają linie prowadzące oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • W budynku znajduje się pokój dla matki z dzieckiem.
 • W przestrzeni galerii Interim wyodrębnione jest Miejsce Wyciszenia.
 • Na terenie obiektu znajduje się punkt medyczny oraz kilka zestawów do defibrylacji AED.

Edukacja

 • Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą skorzystać z oferty warsztatów z audiodeskrypcją oraz dedykowanych ścieżek zwiedzania.
 • Przy współpracy z artystami niesłyszącymi rozbudowujemy program edukacyjny dotyczący Kultury Głuchych i edukacji przez sztukę w polskim języku migowym.
 • W stałej ofercie Działu Edukacji znajdują się lekcje dostosowane do potrzeb grup specjalnych i integracyjnych.

Ścieżki zwiedzania

 • Ścieżka zwiedzania „Sztuka przez dotyk” z audiodeskrypcją obejmuje tyflografiki umieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945, Galerii sztuki polskiej po 1945 roku i stale jest poszerzana o nowe elementy, w tym audiodeskrypcję i obiekty przestrzenne.

Wybrane dzieła sztuki eksponowane w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku można poznać za pomocą dotyku. Wkomponowane w przestrzeń galerii tyflografiki wykorzystywane są podczas oprowadzań audiodeskryptywnych, warsztatów oraz samodzielnego zwiedzania. Ścieżka jest stale udoskonalana i poszerzana o kolejne obiekty dotykowe, w tym rzeźby.

Ścieżka obiektów przestrzennych

Ze względu na specyfikę ścieżki, na której dotykamy autentycznych dzieł sztuki, dedykujemy ją przede wszystkim dla rodzin i małych grup. W obecności przewodnika osoby niewidome mogą poznawać przez dotyk rzeźby zamieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku. Dzieła opisywane są audiodeskryptywnie. Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji.

 • Reliefy znajdują się również na ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.
 • Wybrane wystawy czasowe oraz towarzyszące im wydarzenia dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Audiodeskrypcja

Opisy dzieł plastycznych są ważną częścią ścieżki dotyku, na której prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tyflografik i obiektów przestrzennych. Werbalny opis pozwala także na zwiedzanie wybranych wystaw stałych, czasowych oraz terenu wokół Muzeum Śląskiego. Ze względu na konieczną obecność przewodnika, oprowadzanie audiodeskryptywne możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty.

Polski Język Migowym
1. Prowadzimy warsztaty, wykłady w języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy. Aktualne cykle w polskim języku migowym:

 • Świat ciszy. Sztuka artystów Głuchych,
 • Akademia wideoartu,
 • Śląscy artyści.

2. Muzeum jest partnerem projektu „Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym”.

3. Realizujemy oprowadzania oraz lekcje w polskim języku migowym.

Miejsce przyjazne osobie z autyzmem

Dla dzieci i młodzieży z autyzmem proponujemy warsztaty „Abstrakcja, co to takiego?” i „Czym jest obraz?” oraz inne tematy realizowane na życzenie, po uprzednich uzgodnieniach z wychowawcami. Jednym z celów zajęć jest terapeutyczne wykorzystanie sztuki. Wizyta na wystawie angażuje zmysły, rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie, pobudza i oczyszcza emocje. Spontaniczna chęć dotknięcia obrazu czy zabytku może zostać zrealizowana za pośrednictwem pomocy dydaktycznych: replik, reprodukcji dotykowych, kopii, narzędzi malarskich, kolorowych papierów czy innych materiałów branych do ręki w trakcie zajęć. Troszczymy się o zapewnienie uczestnikom warsztatów komfortu fizycznego i psychicznego oraz przyjaznej atmosfery.

System komunikacji

 • Orientację w przestrzeni ułatwiają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz systemy głośnomówiące zamontowane w windach.
 • Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą połączyć się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem infokiosku.

Pomoc asystentów

 • Oprowadzanie audiodeskryptywne jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz Muzeum w obecności psa przewodnika.
 • W kasach dostępny jest również informator w alfabecie Braille’a.

Strona internetowa

https://www.muzeumslaskie.pl/

Dojazd

Kontakt

Dagmara Stanosz

d.stanosz@muzeumslaskie.pl

tel. 32 213 08 18, kom. 690 455 917