Główna treść portalu

Instytucja: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym (MNKD) posiada sześć Oddziałów zlokalizowanych w trzech miejscowościach. Cztery Oddziały znajdują się na terenie Kazimierza Dolnego: Dom Kuncewiczów (ul. Małachowskiego 19), Kamienica Celejowska (ul. Senatorska 11/13), Oddział Przyrodniczy (ul. Puławska 54) i Muzeum Sztuki Złotniczej (Rynek 19). Dwa pozostałe Oddziały to: Grodzisko Żmijowiska (gmina Wilków, 16 km od Kazimierza Dolnego) oraz Zamek w Janowcu (ul. Lubelska 20).

W Gmachu Głównym Muzeum Nadwiślańskiego przy kazimierskim Rynku 19 mieści się hol z Kawiarnią Muzealną i sklepemGaleria Wystaw Czasowych (piętro) oraz Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej (zabytkowe piwnice). W Gmachu Głównym mieszczą się również siedziba Dyrekcji, Administracji i Księgowości oraz biura Działu Projektów i Rozwoju, Działu Wystaw i Promocji oraz trzech Oddziałów: Grodzisko Żmijowiska, Kamienica Celejowska i Muzeum Sztuki Złotniczej.

Dodatkowo na terenie Kazimierza Dolnego zlokalizowana jest Manufaktura Muzealna, która pełni rolę centrum edukacyjnego (ul. Podzamcze 20).

Szczegółowy opis poszczególnych oddziałów:

  • Dom Kuncewiczów – zwany Willą pod Wiewiórką, powstał w roku 1936. Należał do pisarki Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego, prawnika, literata i polityka ruchu ludowego. Autorem projektu willi był Karol Siciński. Jest to Oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego, poświęcony Kuncewiczom. Zachowane wnętrza wraz z ich oryginalnym wyposażeniem przygotowano tak, aby zwiedzający miał wrażenie pobytu we wciąż zamieszkałym, tętniącym życiem miejscu. Pokoje to także miejsca ekspozycji muzealiów m.in. cennych mebli, obrazów artystów związanych z Kazimierzem Dolnym z okresu kolonii artystycznej założonej przez Tadeusza Pruszkowskiego, niezwykłych pamiątek przywożonych przez Kuncewiczów z dalekich podróży, rodzinnych fotografii i archiwaliów. Niewątpliwą ozdobą domu jest otaczający go ogród. Położenie willi Kuncewiczów z dala oz zgiełku ruchliwego w sezonie turystycznym Rynku kazimierskiego pozwala na relaks i prawdziwy odpoczynek w otoczeniu natury i literatury.
  • Kamienica Celejowska – należy do najcenniejszych budowli zabytkowych w Polsce i jest wyrazem pełni rozkwitu architektury mieszczańskiej. Zbiory związane są z dziejami, kulturą mieszczańską i tradycjami artystycznymi miasteczka, a zawierają eksponaty z dziedziny: malarstwa, rysunku, grafiki i rzemiosła artystycznego.
  • Oddział Przyrodniczy – Gromadzi i opracowuje zbiory przyrodnicze z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii, pochodzące głównie z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, liczące obecnie ponad 12 000 okazów. Stanowią one coraz pełniejszą dokumentację przyrodniczą tego terenu. Dostarczając wiedzy i pobudzając do refleksji, muzeum stara się wpływać na kształtowanie przyrodniczej świadomości społeczeństwa. Służą temu różnorodne stałe i czasowe ekspozycje oraz towarzyszące im wydawnictwa i zajęcia edukacyjne.
  • Muzeum Sztuki Złotniczej – jedyna placówka tego typu w Polsce. Oddział ten stawia sobie za cel, aby jak największej rzeszy publiczności umożliwić zapoznanie się z liczącą ponad 1000 lat historią polskiego złotnictwa, poprzez wieki dorównującego sztuce złotniczej zachodniej Europy dzięki utrzymywaniu ożywionych kontaktów kulturalnych i gospodarczych z tą częścią kontynentu. Oddział pragnie także przekazywać wiedzę na temat współczesnego złotnictwa rodzimego, jego rangi i miejsca kulturze polskiej, do czego niezbędna jest wiedza o przeszłości tej dziedziny sztuki.
  • Grodzisko Żmijowiska (gmina Wilków) – odtworzone fragmenty umocnień grodu, który wzniesiono ok. 888 roku oraz mały archeologiczny skansen z typowymi dla wczesnego średniowiecza budowlami. To otwarte muzeum tematyczne, wkomponowane w krajobraz Kotliny Chodelskiej, dostępne jest do samodzielnego zwiedzania. Najważniejszym eksponatem są relikty słowiańskiego grodziska i osad w Żmijowiskach.
  • Zamek w Janowcu – zamek bastejowy wzniesiony na początku XVI wieku i rozbudowywany do XVIII wieku był siedzibą magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Z jego budową związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Gucci Fiorentino, Giovanni Battista Falconi i Tylman z Gameren. Muzeum Nadwiślańskie przeprowadziło zabezpieczenie ruiny i dokonało częściowej odbudowy zamku.
  • Dział Historii i Kultury Region – posiada dwie lokalizacje. Jedną z nich jest budynek zabytkowego drewnianego dworu przeniesionego z Gościeradowa tzw. „Rządcówki” z II połowy XVIII wieku, drugą również zabytkowy z 2 połowy XIX wieku budynek dworu wójtowskiego z Modliborzyc. We dworze z Gościeradowa są dwa pomieszczenia na wystawy czasowe oraz sala edukacyjna na zajęcia muzealne. We dworze wójtowskim znajduje się biblioteka muzealna z czytelnią, księgozbiorem, zbiorami dokumentacyjnymi i fotograficznymi. Dział zajmuje się m.in. gromadzeniem zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych dotyczących historii i kultury materialnej i niematerialnej Kazimierza Dolnego i okolic. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy, do dzielenia się swoimi wspomnieniami  i historiami rodzinnymi, historiami ludzi i wydarzeń, budynków i miejsc związanych z naszym regionem.

Dostępność

Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej, Galeria Wystaw Czasowych(Rynek 19, Kazimierz Dolny)

Budynek, w którym mieści się oddział MSZ oraz Galeria Wystaw Czasowych dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Na parter budynku można dostać się bezpośrednio z ulicy. Kasy biletowe znajdują się na parterze, tuż przy wejściu. Wewnątrz zamontowana jest winda, którą można zjechać do piwnic (wystawa złotnictwa) oraz dostać się na piętro (wystawy czasowe). W piwnicach należy pokonać kilka pojedynczych stopni przy pomocy pracownika obsługi (planowane są specjalne podjazdy).

Budynek wyposażony jest w toaletę przystosowaną do potrzeba osób niepełnosprawnych. Ekspozycje dostępnie dla osób niewidomych. Przewodnikami po ekspozycjach są edukatorzy MNKD którzy zostali w pełni przeszkoleni z obsługi widza z niepełnosprawnością. Tworzą oni audiodeskrypcję na żywo, posiadają pomoce pozwalające na lepszą percepcję obiektów (obiekty 3D, tyflografiki).

Oddział Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów (ul. Małachowskiego 19, Kazimierz Dolny)

Dom Kuncewiczów, zabytkowa willa z 1936 roku, posiada ograniczone możliwości zwiedzania. Również dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych jest utrudniona. Droga do obiektu wiedzie w górę, przez wybrukowany wąwóz. Osoby z utrudnionym poruszaniem mogą bezpiecznie dotrzeć wjeżdżając samochodem. Samochód osobowy osoby niepełnosprawnej można zaparkować na ogólnodostępnym dla gości miejscu dla samochodów.

Oddział posiada zewnętrzne ciągi komunikacyjne w ograniczonym stopniu. Wózkiem inwalidzkim można poruszać się po parterze Domu. Kasa biletowa znajduje się na parterze Domu, gdzie można się swobodnie poruszać wózkiem. W obiekcie nie korzysta się z rażącego światła do dodatkowego oświetlenia eksponatów.

W Domu Kuncewiczów ekspozycja poszerzona jest o prezentację multimedialną przedstawiającą zdjęcia obiektu i jego wnętrz. Umożliwia to poznanie miejsca przez osoby niepełnosprawne, które nie mogą wejść na piętro Domu. Przewodnikami po ekspozycji są edukatorzy MNKD którzy zostali w pełni przeszkoleni z obsługi widza z niepełnosprawnością. Tworzą oni audiodeskrypcję na żywo, posiadają pomoce pozwalające na lepszą percepcję obiektów (obiekty 3D, tyflografiki).

Oddział Kamienica Celejowska (ul. Senatorska 11/13, Kazimierz Dolny)

Oddział Kamienica Celejowska znajduje się w odległości ok. 300 m. od przystanku BUS/PKS/MPK. Kamienica znajduje się w znacznym obniżeniu w stosunku do poziomu ulicy. Prowadzą do niej dwa podjazdy dla wózków, jeden od strony miasta, drugi od parkingu, wykonane z kostki granitowej. Parking zlokalizowany jest ok. 20 m od siedziby oddziału, posiada kilka wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Sam budynek Kamienicy Celejowskiej jest obiektem zabytkowym, powstałym ok. 1635 r. Do budynku kamienicy prowadzi podjazd oraz szerokie drzwi, przez które osoba na wózku swobodnie może przejechać. Kasa mieści się na parterze. Przy niej funkcjonuje sklepik, w którym można kupić pamiątki kazimierskie oraz katalogi wystaw czasowych. Zarówno kasa jak i sklepik dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na wózkach mają swobodny dostęp do trzech sal na parterze – sali z ekspozycją makiety, sali odtwarzającej pracownię malarską oraz sali wystaw czasowych. Należy pokonać wąskie i strome drewniane schody. Dla osób niedowidzących i niewidomych z opiekunem wszystkie sale są dostępne, a dla osób niedowidzących podpisy pod eksponatami wykonane są dużą wytłuszczoną czcionką.

Oddział Muzeum Przyrodnicze (ul. Puławska 54, Kazimierz Dolny)

Przed budynkiem Muzeum znajduje się duży parking płatny, na którym osoba niepełnosprawna, bądź jej opiekun może zostawić samochód. Ciągi piesze przy budynku nie mają barier architektonicznych i są łatwe do pokonania na wózku inwalidzkim. Nawierzchnia jest w dobrym stanie, przed budynkiem stoją trzy ławki. Od frontu wybrukowany placyk znajduje się na poziomie parteru budynku. Podjazd przy wejściu nie jest potrzebny – osoba niepełnosprawna bez problemu dotrze do ekspozycji znajdujących się na parterze. Kasa biletowa ma nisko umieszczony blat i jest cała oszklona – każdy może zobaczyć, co znajduje się na półkach.

Toaleta znajduje się na parterze i dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenie jest duże, wyposażone w barierki, umywalka i lustro znajdują się na odpowiedniej wysokości. Wnętrza są przestronne, z możliwością swobodnego poruszania się, na każdej ekspozycji znajdują się krzesełka, bądź ławeczki, na których można odpocząć. Duże pomieszczenia wystawiennicze gwarantują dostęp do eksponatów, brak progów
na poszczególnych kondygnacjach i szerokie przejścia pozwalają na swobodne zwiedzanie. Miedzy piętrami znajdują się schody, Muzeum nie posiada windy. Osoby poruszające się na wózku mają swobodny dostęp jedynie do wystaw znajdujących się na parterze budynku. Osoby niewidome i słabo widzące mogą bez problemu poruszać się również na pozostałych kondygnacjach. Ciągi komunikacyjne ułatwiają przemieszczanie się – wyposażone
są w przymocowane do stopni listwy diodowe.

Pod eksponatami znajdują się podpisy napinane alfabetem Braille’a, można również wypożyczyć przewodnik w tym systemie. Wszystkie informacje umieszczone są na poziomie oczu, fotografie drukowane są na papierze matowym bądź też powleczone powłoką antyrefleksyjną tak, aby rozpraszać światło. Wszystkie opisy znajdujące się na ekspozycji napisane są dużą, czarną czcionką na jasnym tle.

Oddział Muzeum Zamek w Janowcu (ul. Lubelska 20, Janowiec)

Dziedziniec zamku to jedyna przestrzeń dla osób poruszających się na wózku. Istnieje jednak możliwość zwiedzenia ekspozycji poświęconej historii zamku na parterze tzw. Domu Północnego (cztery sale), do którego wejście prowadzi z dziedzińca po schodach, które na jednym z biegów posiadają stromą rampę. Do wprowadzenia wózka potrzebne są, co najmniej dwie osoby. Przewodnikami po ekspozycji są edukatorzy MNKD którzy zostali w pełni przeszkoleni z obsługi widza z niepełnosprawnością. Tworzą oni audiodeskrypcję na żywo, posiadają pomoce pozwalające na lepszą percepcję obiektów (obiekty 3D, tyflografiki)

Oddział Grodzisko Żmijowiska (gmina Wilków, 16 km od Kazimierza Dolnego)

Placówka muzealna w formie skansenu położona jest na łąkach w widłach rzek Chodelki
i Jankówki. Dojazd na odcinku ostatnich 700 m drogą gruntową, przy wejściu na teren skansenu utwardzony parking. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym na wózkach, nie ma utrudnień w poruszaniu się na terenie placówki – do wszystkich obiektów można dotrzeć alejkami o nawierzchni drewnianej bądź gruntowej, utwardzonej.

Strona internetowa

https://www.mnkd.pl/

Dojazd

Kontakt

Emila Kamola

tel. +48 81 88 10 050

e-mail: emila.kamola@mnkd.pl