Główna treść portalu

Instytucja: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Warszawa

Inicjatywa utworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich narodziła się w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i stopniowo zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych darczyńców z całego świata w 1995 r. możliwe było rozpoczęcie prac nad projektem muzeum i kontynuowanie ich – jako inicjatywy społecznej – aż do roku 2005 r., gdy oficjalnie powołano do życia Muzeum Historii Żydów Polskich. Patronat nad tworzeniem muzeum objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Dzięki funduszom otrzymanym głównie od osób prywatnych i fundacji z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski z czasem możliwe stało się opracowanie projektu przyszłego muzeum, zgromadzenie unikatowej dokumentacji o polskich judaikach w kraju i za granicą, a także zbudowanie szerokiego poparcia międzynarodowego, konieczne dla zebrania funduszy potrzebnych do projektowania i produkcji wystawy stałej.

Muzeum POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia ŻIH, strona publiczna sfinansowała m.in. koszt budowy budynku i jego wyposażenia. Stowarzyszenie ŻIH odpowiada m.in. za sfinansowanie i organizację procesu tworzenia wystawy głównej (szczegóły: Partnerstwo publiczno-prywatne).

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum Polin przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Pierwszym dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich był Jerzy Halbersztadt, który odegrał główną rolę w jego powstaniu: w latach 1999-2011 kierował pracami Stowarzyszenia ŻIH nad utworzeniem Muzeum jako dyrektor projektu a następnie jako koordynator do spraw muzeum, zaś w latach 2006 – 2011 był jego dyrektorem. Jego następczynią była Agnieszka Rudzińska, pełniąca obowiązki dyrektora do czerwca 2012. Następnie przez blisko dwa lata obowiązki dyrektora pełnił Andrzej Cudak. Obecnie Dyrektorem Muzeum jest profesor Dariusz Stola.

 

Dostępność

Zależy nam, aby każda osoba odwiedzająca Muzeum POLIN mogła w pełni cieszyć się wartościowym doświadczeniem.

Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do zakupu ulgowego biletu na wystawy, asystent osoby z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłaty za bilet. Oferujemy bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem dla grup osób z niepełnosprawnościami >>

Jeśli potrzebujesz dodatkowych udogodnień, możesz uzyskać informacje od pracowników muzeum lub skontaktować się z nami przed wizytą.

Więcej informacji udziela Koordynator Dostępności
e-mail: muzeumdostepne@polin.pl

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchu

 1. Wejścia do muzeum od strony ulicy Zamenhoffa i ulicy Anielewicza nie wymagają pokonywania schodów.
 2. Po wejściu do budynku od strony ulicy Zamenhoffa należy pokonać pochylnię o długości 18 metrów i nachyleniu 8 procent. Pochylnia nie jest wyposażona w poręcze, nie ma spocznika. Asystę w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy ochrony budynku.
 3. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu od strony ulicy Anielewicza.
 4. Psy asystujące są mile widziane w naszym Muzeum.
 5. Wózki dla osób dorosłych są dostępne przy kasach oraz przy stanowisku ochrony przy wejściu głównym.

Informacje dla osób niewidomych

 1. Psy asystujące są mile widziane w naszym Muzeum.
 2. Audiodeskrypcja wystawy stałej jest wgrana na audioprzewodniki dostępne w kasach Muzeum. Ścieżka zwiedzania z audiodeskrypcją trwa 150 minut.
 3. Tyflografiki wybranych obiektów wystawy stałej wraz z opisami znajdują się w Centrum Informacyjnym, obok sklepu muzealnego.
 4. Model budynku muzeum z podpisami w piśmie brajla znajduje się na wystawie stałej na poziomie -2. Nasi informatorzy pomogą zapoznać się z modelem.
 5. Audiodeskrypcje budynku muzeum, wystawy stałej i czasowej znajdują się na kolejnej podstronie (kliknij w link) >>
 6. Zapraszamy na wydarzenia: sprawdź, co przygotowaliśmy w najbliższym czasie dla osób niewidomych >>

Informacje dla osób Głuchych

 1. Tablety z nagraniem oprowadzania w Polskim Języku Migowym (PJM) są dostępne w kasach. Ścieżka zwiedzania z tłumaczeniem na PJM trwa 100 minut.
 2. Naszyjne pętle indukcyjne do korzystania w trakcie zwiedzania z przewodnikiem są dostępne w kasach.
 3. Film w PJM o wystawie stałej Muzeum POLIN (kliknij link i obejrzyj) >>
 4. Filmy o tradycji, kulturze i historii żydowskiej z tłumaczeniami na PJM oraz z napisami dla osób słabosłyszących znajduja się na kolejnej stronie (kliknij link) >>
 5. Zapraszamy na wydarzenia: sprawdź, co przygotowaliśmy w najbliższym czasie dla osób Głuchych >>

Informacje dla osób o indywidualnych potrzebach edukacyjnych

 1. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla grup o tradycji i kulturze żydowskiej. Poznaj ofertę >>
 2. Poznaj naszą wystawę przed wizytą, obejrzyj wirtualny spacer po wystawie stałej Muzeum POLIN >>
 3. Podstawowe informacje na temat Żydów i ich obyczajów zebraliśmy na stronie Żydowski – co to znaczy? Przejdź do strony >>

Strona internetowa

https://www.polin.pl/

Dojazd

Kontakt

e-mail: muzeumdostepne@polin.pl