Główna treść portalu

Instytucja: Galeria Labirynt

Lublin

Galeria Labirynt jest miejską instytucją kultury, to miejsce odkrywania sztuki i przeżywania jej. Odwołując się do figury labiryntu, czytamy jej konstrukcję „na wspak” – nie jako budowlę zamkniętą, z której trudno się wydostać, lecz jako przestrzeń, która – dzięki temu że jest kręta – wzmaga naszą czujność i wyostrza zmysły. Pozostajemy przy tym wierni, wpisanemu w naturę labiryntu, aktowi „błądzenia”. Labirynt jest dla nas zarówno grą w odnajdowanie drogi, jak i odpowiedzialnością, jaką niesie ze sobą rola przewodnika po nieznanym terenie. Labirynt to metafora sztuki współczesnej, upór w pokonywaniu przeszkód i ciekawość tego, co poza granicą wzroku.

Lubelskie Biuro Wystaw Artystycznych zostało powołane w 1956 roku. W ponad półwiecznej historii instytucji, okresem, który najmocniej zaważył na jej obliczu były lata 80-te XX wieku. W 1981 roku stanowisko dyrektora objął Andrzej Mroczek. Kontynuował on w BWA swój autorski program, który realizował w Galerii Labirynt, prowadzonej przez siebie od 1974 roku. Labirynt promował sztukę aktualną, kładł nacisk na eksperyment formalny.

BWA stało się znanym w Polsce i na świecie miejscem spotkań artystów, a po wprowadzeniu stanu wojennego było jedną z nielicznych instytucji państwowych, które nie zostały objęte ich bojkotem. Świadczyło to o zaufaniu, jakim darzyły Andrzeja Mroczka niezależne środowiska artystyczne w Polsce.

Galeria Labirynt w dużej mierze kontynuuje profil ukształtowany przez Andrzeja Mroczka – prezentując klasykę sztuki współczesnej i twórczość artystów związanych z jego programem, podtrzymując badawcze spojrzenie na współczesność i szukając uniwersalnych wartości w sztuce. Stąd też Galeria stara się być uważnym obserwatorem przemian zachodzących na polu sztuki oraz aktywnym i otwartym na nowe zjawiska uczestnikiem procesów artystycznych. W programie Galerii powraca sztuka performance, która staje się równie istotna jak program wystawienniczy.

Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ GALERII LABIRYNT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

– siedziba Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5) oraz Galeria Labirynt | Plaza (ul. Lipowa 13) są pozbawione barier architektonicznych, niemal wszystkie wydarzenia dzieją się na kondygnacji, w której występują niewielkie różnice poziomów niwelowane pochylniami, jedynie Galeria Labirynt 2 (ul. Grodzka 3) ma przestrzenie wystawiennicze również na poziomie -1, dokąd prowadzą kręte schody
– współpracujemy z przysięgłymi tłumaczami języka migowego przy organizacji oprowadzań kuratorskich, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych
– każdy wernisaż tłumaczony jest na polski język migowy, w ramach otwarcia odbywa się krótka prezentacja wystawy w języku migowym
– wystawom towarzyszą materiały ułatwiające odbiór prezentowanych prac (m.in. tyflomateriały, czarnodruk)
– warsztaty edukacyjne i oprowadzania po wystawie mogą być uzupełnione o audiodeskrypcje prowadzone na żywo przez pracowników działu edukacji i opiekunów ekspozycji
– w księgarni można wypożyczyć wózek oraz nauszniki wyciszające na czas pobytu w Galerii
– psy asystujące są w Galerii mile widziane (podobnie pozostałe zwierzęta); w księgarni jest dla nich miska z wodą

Bilet wstępu do Galerii Labirynt na wystawy i warsztaty kosztuje 1 zł. Osobom z niepełnosprawnościami i osobom wspierającym przysługuje bezpłatny bilet wstępu na wystawę i warsztaty.

Więcej: www.labirynt.com/dostepnosc

ZWIEDZANIE WYSTAW

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Dodatkowe zwiedzanie ekspozycji w Polskim Języku Migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie.

Zwiedzanie wystaw realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymaga zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

OTWARTY LABIRYNT – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Nasz zespół edukatorów i edukatorek jest przygotowany do prowadzenia zajęć dedykowanych grupom osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnościami intelektualnymi i sensorycznymi.
Warsztaty realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymagają zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie.

logo galeria labirynt

Strona internetowa

https://www.labirynt.com/

Dojazd

Kontakt

Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5,
20-052 Lublin
e-mail: galeria(at)labirynt.com

Godziny otwarcia:
Wystawy: wt.-nd., godz. 12.00-19.00, bilet: 1 zł
Biuro: pon.-pt., godz. 8.00-16.00

Agata Sztorc (edukacja)
tel. +48 81 466 59 20 wewn. 32

Rafał Lis (koordynator dostępności)
tel. +48 81 466 59 20 wewn. 32
e-mail: rafal.lis(at)labirynt.com