Fundacja Archeologia Fotografii

Warszawa

Fundacja Archeologia Fotografii to pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Powstała w sierpniu 2008 w odpowiedzi na realną potrzebę ochrony i wydobycia na światło dzienne archiwów po czołowych polskich fotografach.

Celem Fundacji jest:

– upublicznianie spuścizn po fotografach

– inicjowanie projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów

– digitalizacja i udostępnienie on-line w bazie danych

– archiwizacja, zabezpieczenie negatywów, pozytywów i dokumentów

– wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii

Obecnie Fundacja opracowuje archiwum fotografii i dokumentów po Zbigniewie Dłubaku, osobie kluczowej dla powojennej historii fotografii w Polsce. Pracujemy także nad archiwami Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Janusza Bąkowskiego, Wojciecha Zamecznika i Tadeusza Sumińskiego.

 

Godziny otwarcia galerii:
pon. – niedz.: 11.00-19.00

Dostępność

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, przy pomocy pracownika obiektu, przy pomocy własnego asystenta, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: do 5 cm

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: brak toalety dla osób z niepełnosprawnością;

Materiały

Audiodeskrypcja

Łatwy Tekst

PJM

Audiodeskrypcja
Fotografia czarno biała, negatyw / Zbigniew Dłubak

Audiodeskrypcja
Fotografia barwna,diapozytyw / Mariusz Hermanowicz

Audiodeskrypcja
Fotografia czarno biała, negatyw / Anna Musiałówna

Audiodeskrypcja
Fotografia czarno biała,pozytyw / Julia Pirotte