Główna treść portalu

Instytucja: Dom Słów, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

Lublin

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją kulturalno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy promujące czytelnictwo.

Dom Słów znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Stąd wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.
Istotę naszych działań stanowi 5 programów skupionych wokół słowa:
– słowo mówione (m.in.: edukacja tradycji opowiadania i festiwal Spotkania Opowiadaczy Świata)
– słowo pisane (m.in.: edukacja literacka i festiwal Miasto Poezji)
– słowo drukowane (m.in.: edukacja drukarska i festiwal TypoLub)
– słowo w życiu człowieka (m.in.: edukacja społeczna i działania Innego Lublina)
– słowo jako wolność (m.in.: programy obywatelskie – Siła Wolnego Słowa i działanie Wagon, Urny Wolności)

Dostępność

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking częściowo płatny. miejsce dla osób z niepełnosprawnością, W strefie publicznej znajdują się takie miejsca parkingowe, chodzi o płatny parking na pl. Katedralnym (dwa miejsca parkingowe) oraz środek ulicy Żmigród (jedno miejsce).

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: uwagi: Wejście z boku budynku przez podwórko kamienicy Królewska 17, przez pochyły zjazd wyłożony płytami chodnikowymi.

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku, Kasa jest mobilna, osoba ją obsługująca podchodzi do gościa instytucji.

Toalety: dostępne dla osób poruszających się na wózkach;

logo_dom_slow

Strona internetowa

https://teatrnn.pl/domslow/

Dojazd