Główna treść portalu

Instytucja: Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Żelazowa Wola

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli jest oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Jako muzeum nie tylko gromadzi i zabezpiecza zbiory, ale też udostępnia je w atrakcyjny sposób  poprzez prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i artystycznej. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o najwybitniejszym polskim kompozytorze w dialogu ze współczesnością. Wystawa stała poświęcona jest relacjom rodzin Chopinów i Skarbków, mieszkańców Żelazowej Woli i historii Muzeum, regularnie przygotowywane wystawy czasowe, które uzupełniają jej wątki, odpowiadają na potrzebę wiedzy i przeżycia emocjonalnego współczesnego zwiedzającego.

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli to żywe miejsce pamięci tworzone przez pokolenia zafascynowane twórczością artysty, bogate w liczne działania edukacyjne , które poszerzają kompetencje kulturowe, poznawcze i społeczne uczestników. Kontakt z obiektami oryginalnymi znajdującymi się na wystawie, muzyką na żywo oraz aktywne formy spotkań stymulują wyobraźnię, przybliżają dziedzictwo kulturowe i tworzą krąg wartości w miejscu wyjątkowym dla polskiej kultury.

Dostępność

Muzeum w Żelazowej Woli prowadzi rozbudowaną działalność kulturalno-edukacyjną przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla osób o specjalnych potrzebach. Dokładamy starań proponując rozwiązania umożliwiające naszym gościom jak najpełniejsze korzystanie z przygotowanej oferty, mając jednocześnie na uwadze wymagania stawiane obiektom i terenom zabytkowym stanowiącym dziedzictwo kulturowe.

Wszelkie potrzeby związane z organizacją wizyty osób niepełnosprawnych w Muzeum prosimy zgłaszać w Kasach lub Informacji Muzeum lub skontaktować się z nami wcześniej (tel.: + 48 46 863 33 00, e-mail: zelazowawola@nifc.pl.),

Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują bilety ulgowe:

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/wizyta-informacje-miejsce/2/1013_ceny-biletow

Zachęcamy do zapoznania się ofertą edukacyjną:

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/edukacja-artykul/90_muzeum-bez-barier

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową

– parking znajduje się w odległości 80- 90 metrów od Muzeum. Wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się z parkingu do wejścia głównego należy skorzystać z przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Następnie trzeba pokonać wysoki krawężnik, ale już przed samym wejściem głównym krawężnik jest ścięty tworząc podjazd. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z wejścia furtką w zabytkowej Bramie Głównej po zgłoszeniu takiej potrzeby obsłudze Muzeum,

– Muzeum wyposażone jest w dwa wózki dla osób dorosłych, które znajdują się przy wejściu do pawilonu recepcyjnego „Preludium”,

– na terenie parku znajduje się ok. 1,5 km ścieżek dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach. Ścieżki zaznaczone są na mapie znajdującej się w parku przy wejściu oraz w informatorach,

– w pawilonie recepcyjnym „Preludium” znajduje się sklep muzealny dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.

Więcej informacji:

https://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYAgWRBgE?q=%C5%BCelazowa+wola

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

– osoby niewidome i słabowidzące mogą na miejscu wypożyczyć książkę pt. Żelazowa Wola. Miejsce Urodzenia Fryderyka Chopina, Tyflografia Polska Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Warszawa 2015,

– psy asystujące są mile widziane w naszym Muzeum,

– elementem wystawy stałej w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina jest w pejzaż dźwiękowy. W Pokoju Skarbków – dopisek Michała Skarbka do listu do Fryderyka pisanego 7 grudnia 1833 roku i odgłosy folwarku; w Pokoju Chopinów – fragment listu Fryderyka Chopina do Jana Białobłockiego z 24 grudnia 1825 roku, ponadto we wszystkich pomieszczeniach na wystawie odtwarzana jest muzyka kompozytora,

– w całym parku można usłyszeć muzykę Fryderyka Chopina, a recitale odbywające się w Domu Urodzenia Chopina są nagłaśniane,

– na terenie Muzeum znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych (pawilon recepcyjny „Preludium”, pawilon „Etiuda” oraz budynek znajdujący się w parku, po północnej stronie parku w odległości 60 metrów od Domu Urodzenia Chopina).

Zachęcamy do wysłuchania audiodeskrypcji wystawy w Domu Urodzenia Chopina i znajdujących się na niej obiektów:

https://czytanieobrazow.pl/instytucje/dom-urodzenia-fryderyka-chopina-oddzial/

Więcej informacji:

https://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYAgWRBgE?q=%C5%BCelazowa+wola

 

Dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Zachęcamy do obejrzenia filmów prezentujących wystawę w Domu Urodzenia Chopina i znajdujące się na niej obiekty z tłumaczeniem na język migowy:

https://czytanieobrazow.pl/instytucje/dom-urodzenia-fryderyka-chopina-oddzial/

Więcej informacji:

https://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYAgWRBgE?q=%C5%BCelazowa+wola

Strona internetowa

https://chopin.museum/

Dojazd