Zjawisko znane w sztuce od końca XIX wieku, obejmuje wszelkie przejawy działań plastycznych, powstające w kręgu sztuki naiwnej z pogranicza sztuki ludowej i art brut, poza kanonami, schematami plastycznymi. Często artyści nieprofesjonalni nie są absolwentami wyższych uczelni artystycznych. Sztuka nieprofesjonalna jest unikalna, nie do naśladowania czy podrobienia i charakteryzuje się wielką ekspresją, instynktownym doborem form, koloru i techniki. Celem sztuki nieprofesjonalnej nie jest wyłącznie estetyzacja otoczenia, dekoracja przedmiotów. Jest ona także wyrazem indywidualnych przeżyć artysty. W dalszym ciągu określenia „nieprofesjonalna”, „ludowa” i „naiwna” są w potocznym ich rozumieniu używane zamiennie.