Reprodukcja, z fr. reproduction – 1) odtworzenie obrazu, tekstu, odbitki fotograficznej itd. przez powielenie lub sposobem drukowanym. Zależnie od techniki reprodukowania rozróżnia się reprodukcje cynkograficzne, offsetowe, światłodrukowe, jednobarwne, wielobarwne itp; 2) odtworzony rysunek, obraz, fotografia itp.
źródło:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003