Pop – skrót od ang. słowa popular. Kierunek powstał w późnych latach 50 XX wieku w sztuce amerykańskiej i angielskiej, czerpiący inspiracje z reklamy i kultury masowej, bliski francuskiemu nowemu realizmowi. Pop-art był  wyrazem fascynacji artystów wielkomiejską ikono-sferą i  reakcją na elitarność ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Popartyści, zapożyczając obrazy z opakowań, komiksów i magazynów ilustrowanych, a następnie multiplikując je bądź powiększając, uczynili z nich rodzaj współczesnych ikon. Najbardziej znanymi przedstawicielami pop-artu byli Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, David Hockney, Richard Hamilton.