Polichromią nazywa się: 1) wielobarwne malowidła zdobiące ściany, stropy, sklepienia budowli. Znana od starożytności, należała do najczęściej stosowanych dekoracji wnętrz budowli sakralnych i świeckich różnych epok, niekiedy zdobiła też fasady budowli; w XX w. spotykana jako ozdoba elewacji, także wnętrz reprezentacyjnych budynków; 2) dekoracja malarska rzeźby i wyrobów rzemiosła artystycznego.