Obelisk, z łac. obeliscus, z gr. obeliskos rożen, słup – wysoki słup, przeważnie czworoboczny, zwężający się ku górze, ścięty u szczytu w formie wydłużonego ostrosłupa. Monumentalne i monolitowe obeliski charakterystyczne są dla architektury starożytnego Egiptu. W nowożytnej sztuce obelisk stał się pomnikiem pamięci wybitnych postaci lub wyjątkowych wydarzeń historycznych lub też elementem dekoracyjnym w architekturze rzeźbie i rzemiośle artystycznym.
źródło:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003