Z ang. no – nie, art – sztuka. No- art oznacza „niesztukę” – zbiór dzieł kilku amerykańskich artystów (Michel Fisher, Stanley Fisher, Sam Goodman, Boris Lurie) wystawiających razem na przełomie lat 50 i 60 XX wieku, szokujących widza zlepkami różnorakich odpadków, ekskrementów lub okaleczonymi lalkami. No-art był formą protestu przeciwko wszechobecnemu działaniu reklamy, biedzie, religii i polityce ery maccartyzmu w Stanach Zjednoczonych.