Katedra, z gr. kathedra krzesło, siedzenie, siedziba – 1) w kulturze starożytnego Rzymu siedzisko z oparciem, odpowiednik fotela w odróżnieniu od taboretu, tron; 2) nazwa jednostki wydziału na uczelni wyższej zajmującej się konkretną dziedziną; 3) główny kościół biskupa diecezjalnego. W katedrze znajduje się tron biskupi, z którego biskup zwraca się do wiernych. Katedrą nazywa się także podwyższenie, na którym ten tron się znajduje. W historii kultury przyjęło się też nazywać katedrami okazałe kościoły romańskie i gotyckie nie będące katedrami we właściwym sensie.
źródło:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra, dostęp: 14.10.2018