Harmonia – 1) w mitologii greckiej uosobienie ładu i zgodności; słowo oznacza zgodność, zgodę, wzajemne dopełnianie się, właściwe proporcje, ład;  2) w muzyce – sposób łączenia i budowy akordów w utworze muzycznym, również dział teorii muzyki zajmujący się zasadami budowy akordów i ich następstwami; 3) popularna nazwa instrumentu muzycznego.
źródło:
https://sjp.pwn.pl/sjp/harmonia-I;2559977.html, dostęp: 14.10.2018