Jest to technika graficzna druku wypukłego. Jest to także nazwa odbitki uzyskanej tą techniką. Na powierzchni deski lub klocka wygładzonego i powleczonego warstwą gruntu wykonuje się rysunek, następnie metalowymi dłutkami, nożem lub rylcami wycina się tło, pozostawiając wypukły rysunek. Tak przygotowaną formę powleka się farbą drukarską i odbija na papierze. Deski drzeworytnicze cięte są z drewna wzdłuż słojów, a klocki cięte są w poprzek słojów.