Inaczej tapiseria z fr. tapiserie. Arras to jeden z największych ośrodków produkcji tkanin dekoracyjnych w średniowieczu (Francja). Od niego pochodzi polska nazwa tkaniny, określanej też słowem tapiseria.  Powstaje w wyniku skrzyżowania barwnych nici wątku z nićmi osnowy (tkane złotymi nićmi). Tapiserie w Arras wykonywano techniką haute lisse (warsztat jest pionowy a nici są nawijane ręcznie). Bogate tkaniny z Arras można znaleźć w pałacu Prado w Madrycie, w muzeach Berlina i Nancy oraz w Luwrze. Zdobycie miasta Arras przez Ludwika XI  w 1477 r. spowodowało jego zniszczenie i upadek warsztatów tkackich.